Gıda Katkı Maddeleri ve Sağlık

Food Addives and Health 

Ayfer KÖRKOCA1 Şeydanur BAHŞİ2 

Özet: Günümüzde gıda endüstrisinde gıdaları korumak, raf ömrünü uzatmak, istenen aroma, tat ve tekstürü sağlamak gibi farklı amaçlar doğrultusunda gıda katkı maddeleri kullanılmaktadır. Gıda katkı maddeleri (GKM) gıda teknolojisinde birçok sorunu da ortadan kaldırdığı için kullanılması zorunlu hale gelmiştir. GKM bilimsel çalışmalar ışığında, kapsamlı testlerle incelendikten ve güvenli oldukları belirlendikten sonra kullanılmalarına izin verilmektedir. Belirtilen değerlerde kullanılmalarına rağmen GKM, birçok sağlık sorununa yol açtığı için araştırma konusu olmuştur. Bu sorunlardan bazılarının hiperaktivite, otoimmünite, alerji, nörodejeneratif hastalıklar, obezite, diyabet, üreme ve gastrointestinal sistem bozuklukları olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle gıda bileşenleri arasında GKM güvenli oldukları belirtilse de en fazla endişe duyulan grup olmuştur. GKM çocukluk, adolesan, gençlik ve yetişkinlik çağındaki birçok birey ve gebeler tarafından günlük beslenmede hemen hemen her öğünde az ya da çok gıdalarla alınmaktadır. Bu derlemenin amacı; yaşam boyunca karşılaşılan GKM güvenliliğini güncel literatürle tekrar gözden geçirmektir.

Anahtar Kelimeler: Gıda güvenliği, gıda katkı maddeleri, sağlık.

Abstract: Today, food additives (FA) are used in the food industry for different purposes such as protecting foods, extending their shelf life, providing the desired aroma, taste and texture. Since FA eliminate many problems in food technology, it has become mandatory to use them. FA are allowed to be used in the light of scientific studies, after they have been thoroughly tested and determined to be safe. Although they are used at the specified values, FA have been the subject of research because they cause many health problems. Some of these problems have been reported to be hyperactivity, autoimmunity, allergies, neurodegenerative diseases, obesity, diabetes, reproductive and gastrointestinal system disorders. For this reason, although FA are stated to be safe among food components, they have been the most concerned group. FA are consumed more or less compulsorily in almost every meal in every age and daily diet, such as childhood, adolescence, youth and adulthood. However, pregnant women also have to use FA. The purpose of this review is to revise the safety of life-long FA together with the current literature.

Keywords: Food safety, food additives, health.