Cilt 1 Sayı 1

Muş İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Karasu ve Murat Irmağı Sularında Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması ……………… 1

Investigation of Cryptosporıdium spp. Oocysts in the Karasu and Murat River Water Located in Muş Province

Şeydanur BAHŞİ, Hanifi KÖRKOCA

[Özet/Abstract]                 [Tam Metin PDF]

Oksidatif Stres ve Karaciğer Hastalıkları ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

Oxidative Stress and Liver Diseases

Osman Fatih YILMAZ

[Özet/Abstract]                 [Tam Metin PDF]

Büro Çalışanlarında Sıklıkla Görülen Kas ve İskelet Sistem Hastalıkları ve Önleme Yolları …………………………………………………………… 16

Musculoskeletal Disorders Commonly Seen in Office Workers and Ways of Prevention

Cengiz TAŞKAYA, Buket BÜYÜKTURAN

[Özet/Abstract]                 [Tam Metin PDF]

Hemşirelikte Ortak Dil ve Sınıflama Sistemleri …………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Common Language and Classification Systems in Nursing

Abdulsamed KAYA

[Özet/Abstract]                 [Tam Metin PDF]

Gıda Katkı Maddeleri ve Sağlık ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

Food Addives and Health

Ayfer KÖRKOCA, Şeydanur BAHŞİ

[Özet/Abstract]                 [Tam Metin PDF]

 

[Tam sayı dosyası]  [Dergi Kapağı]