Dergimizin ilk sayısı çıktı.

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ilk sayısı yayınlandı.
Dergimiz; klinik ve temel tıp bilimleri, diş hekimliği, hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi sağlığı ve yaşamı ilgilendiren her alandan yapılan nitel ve nicel orijinal araştırmaları, derleme ve bilimsel çeviri yazılarını yayınlamaktadır. Yılda en az iki defa elektronik ortamda yayınlanacak olan dergimiz ulusal hakemli bir dergidir.

İlk sayıya ulaşmak için Tıklayınız.