Cilt 2 Sayı 1

Sporcu Öğrencilerin Beslenme, Ergojenik Destek Kullanım ve Fiziksel Aktivite Durumları
Nutrition, Using Ergogenic Aids and Physical Activity States of Sport Students
İbrahim Hakkı ÇAĞIRAN, Duygu KAYA BİLECENOĞLU
[Özet/Abstract]                                      [Tam Metin PDF]
Covid 19 Pandemisinin İç hastalıkları Poliklinik Başvurularına ve Başvuran Hasta Profiline Etkisi
A The Effect of Covid 19 Pandemic on Internal Medicine Outpatient Clinic Applications and Patient
Elif BÖREKCİ, Cevval ULMAN
[Özet/Abstract]                                      [Tam Metin PDF]
Sigaranın Farklı CAD/CAM Bloklarının Renk Değişimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Sigaranın Dental Materyallere Etkisi 
Examination of The Effect of Smoking on The Discoloration of Different CAD/CAM Blocks Effect of Smoking on Dental Materials
Recep KARA, Neşe CIZIROĞLU
[Özet/Abstract]                                      [Tam Metin PDF]
Perinatal Depresyon Prevalansı, Risk Faktörleri, Aile Sağlığına Etkisi, Ekonomik Maliyeti ve Tedavi Yöntemleri: Literatür Derlemesi Perinatal Depresyon
A Lıterature Revıew Of Perınatal Depressıon: Prevalence, Rısk Factors, Effects On Famıly, Economıc Costs And Treatment Perınatal Depressıon
Semra PINAR
[Özet/Abstract]                                      [Tam Metin PDF]
Perinatal Depresyon, Yönetimi ve Ebelik Bakımı: Literatür Derlemesi Perinatal Depresyon 
Perınatal Depressıon, Management and Mıdwıfery Care: A Lıterature Revıew Perınatal Depressıon
Semra PINAR
[Özet/Abstract]                                      [Tam Metin PDF]
Doğum Sonu Dönemde Kadının Değişen Rollerine Uyum Sürecinde Evde Bakım Hizmetlerinin Rolü Doğum Sonu Dönem ve Kadın Rolleri 
The Role Of Home Care Services In The Process Of Adjusting To The Changing Roles Of Women In The Postpartum Period Postpartum Period And Women’s Roles
Abdurrahim UYANIK, Ebru SADIÇ, Nurgül KAPLAN
[Özet/Abstract]                                      [Tam Metin PDF]

 

[TAM SAYI]                          [DERGİ KAPAĞI]