Cilt 2 Sayı 2

İÇİNDEKİLER

Jinekoloji ve Ürojinekoloji Ameliyatı Olan Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Hakkında Düşünceleri ve Kaygı
Düzeyleri*…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 1
The Anxıety Levels And Thoughts About Nursıng Care Of Patıents Who Underwent Gynecology And Urogynecology Surgerıes*
D. Egemen AKIN, Kerime Derya BEYDAĞ
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Solunum Sistemi Hastalıklarına Sahip Bireylerin COVID-19 Fobisi İle COVID-19 Aşısına Yönelik Tutumları ………………..….… 8
COVID-19 Phobia and Attitudes Towards COVID-19 Vaccines in Individuals with Respiratory Diseases
Alev Yıldırım Keskin, Sibel Şentürk
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Lumbal Disk Herniasyonu Hastalarında Ağrı ve Fonksiyonel Durum Arasındaki İlişki ….………………………………………..………. 24
The Relationship Between Pain And Functional Status In Patients With Lumbal Disc Herniation
Burhan TAŞKAYA, İsmail TAŞKENT, Mahmut ÇAKILLI, Öznur YILMAZ
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Çocuklarda İnternet Bağımlılığı: Hemşirelik Alanında Yapılan ve YÖK Tez’de Yayınlanan Lisansüstü Tezlerin
İncelenmesi ……..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..… 34
Internet Addiction in Children: Analysis of Graduate Theses in Nursing and Published in the Higher Education Council
Melek KILIÇ
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Türkiye’de Fizyoterapistlerin Tip 2 Diyabetli Bireylerle Gerçekleştirdiği Lisansüstü Çalışmalarının Denge ve Egzersiz
Parametreleri Yönünden İncelenmesi: Tanımlayıcı Bir Araştırma………………………………………………………………………………..… 42
Investigation of Graduate Studies Conducted by Physiotherapists in Turkey with Individuals with Type 2 Diabetes in Terms of
Balance and Exercise Parameters: A Descriptive Study
Ali CEYLAN
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Kronik Nörolojik Hastalıklarda Beslenme ve Beslenme Desteğinin Önemi………………………………………………………………………. 50
Nutrıtıon And The Importance Of Nutrıtıonal Support In Chronıc Neurologıcal Dıseases A Review Study on the Importance of
Nutrition and Nutritional Support in Chronic Neurological Diseases
Hilal DOĞAN GÜNEY, Nevin ŞANLIER
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Verniks Kazeoza Mucizesi ……………………………………………………………………………………………….………………………………………..… 61
Mıracle Of Vernıx Caseoza
Nihal KARSLI DURMAZ, Hüsniye DİNÇ KAYA, Sevil GÜNAYDIN
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Elektromanyetik Kirliliğin Sağlığa Etkileri ……………………………..……………………………………………………………………………….…… 67
Effects of Electromagnetic Pollution on Health
Dursun Alper YILMAZ, İbrahim Hakkı ÇAĞIRAN, Gökhan DEGE, Mehmet Salih YILDIRIM
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Plexus Brachialis Lezyonları ve Anatomisi: Literatür Derlemesi……..…………………………………………………………………………….… 80
The Brachial Plexus Anatomy and Lesions: A Literature Review
Anıl KAYA, Hıdır PEKMEZ
[Özet/Abstract]                                         [Tam Metin PDF]
Düzeltme ………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………..… 87

 

TAM SAYI                        DERGİ KAPAĞI