Amaç ve Kapsam

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sağlık ve yaşam bilimleri alanlarıyla doğrudan ilgili olan bilgilerin gelişimini ve değişimini teşvik etmeyi amaçlayan, hakemli, açık erişimli, bilimsel bir dergidir.

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinin temel amacı, araştırmacılar için mesleki bilgilerin paylaşıldığı ve değerlendirildiği entelektüel bir platform sağlamaktır. Ayrıca, sağlık ve yaşam bilimleri alanında multidisipliner çalışmaları teşvik etmeyi ve bu alanda öncü bir dergi olmayı hedeflemektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi;

  • Tıp
  • Hemşirelik
  • Ebelik
  • Beslenme ve Diyetetik
  • Çocuk Gelişimi
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  • Ergoterapi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Sağlık Yönetimi ve Eğitimi

gibi sağlığı ve yaşamı ilgilendiren her alandan yapılan nitel ve nicel orijinal araştırmaları, derleme ve bilimsel çeviri yazılarını yayınlamaktadır. Tıp/sağlık profesyonelleri, akademisyenler, klinisyen araştırmacılar, öğrenciler, ilgili mesleki kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturmaktadır.