Dergi Kurulları

Sahibi:

Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

Baş Editör:

Dr. Öğr. Üyesi Özmen İSTEK, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Hasan EVCİMEN, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Teknik Editör

Öğr. Gör. Osman Fatih YILMAZ, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Yayın ve Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Bestami YILMAZ Harran Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Engin ŞAHNA Fırat Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Dilek CİNGİL Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Esra Demir ÖZTÜRK Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Fuat KORKMAZER Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hasret YALÇINÖZ BAYSAL Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Hıdır PEKMEZ Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Maral KARGIN Cyprus Science University, KKTC

Doç. Dr. Rahşan YILMAZ Harran Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sonay BİLGİN Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Halil ALKAN, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. M. Eşref ALKIŞ Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GERÇEK Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Adem KORKMAZ Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Galip HALİDİ, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer KÖRKOCA, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KILIÇLI Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Dilek GÜNEŞ Fırat Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Emine BEYAZ, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Enver Fehim KOÇPINAR Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş UNCU Fırat Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Galip USTA Trabzon Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DURMUŞ Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÇİFTCİ Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Saliha YURTÇİÇEK EREN Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer YILDIRIM Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Özgür YEŞİLYURT Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın DİCLE Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye

Türkçe Dil Danışmanı:

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÇİFTÇİ Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

İstatistik Editörü:

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BİNGÖL Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

Sekreterya ve Dizgi:

Öğr. Gör. Cihat DEMİREL, Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye

  • Dergi kurullarında yer alan isimler unvan ve alfabetik sıra gözetilerek yazılmıştır.