Makale Gönderimi ve Değerlendirme Süreci

GENEL İLKELER

 • Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmaların tamamının veya bir bölümünün herhangi bir dilde daha önceden yayınlanmamış ve başka bir dergiye basım için eş zamanlı gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 • Dergiye gönderilen yazılar daha önce bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise bu bilgi editöre sunum sayfasında belirtilmelidir.
 • Yazarın/yazarların yazının yayımlanmasına izin verdiklerini ve yayın etiği kurallarına uyduklarını belirten Yayın Hakkı Devir Formu, tüm yazarlar tarafından ıslak imza ile (mavi kalem) imzalanmalıdır. Yayın hakkı devir formu editöre ulaşmadan makale değerlendirmeye alınmaz. Yazar sıralaması, yayın hakkı devir formunda ve editöre sunum sayfasında aynı sıralamada olmak zorundadır.
 • Yazının bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan yazar/lar sorumludur.
 • Yazıdaki düşünce ve görüşlerden yazar/lar sorumludur.
 • Yazıdaki yazar adları ve sıralaması sonradan hiçbir biçimde değiştirilemez.
 • Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.
 • Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra her türlü yayın hakkı dergiye ait olur.

 

 

YAZI  DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 1. Gönderilen her makalenin yayın editörleri tarafından biçimsel olarak ön incelemesi yapılır.  Makalenin biçimsel eksiklikleri varsa yazışma yazarına düzeltilmesi için bildirilir. Makalenin danışman değerlendirmesine alınabilmesi için bu eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir.
 2. Biçimsel eksikliği bulunmayan makale,  ön inceleme için editörler kuruluna sunulur.  Editörler “makale değerlendirmelerim göz önüne alınarak danışmana gönderilebilir”, “eleştiriler doğrultusunda düzeltildikten sonra tekrar görmek isterim” ya da “yayımlanamaz” biçiminde karar verebilirler.
 3. Editörler kurulu tarafından uygun görülen makaleler değerlendirilmek üzere danışmanlara gönderilir. Danışman yanıtları “yayımlanabilir”, “eleştiriler doğrultusunda düzeltildikten sonra yayımlanabilir”, “eleştiriler doğrultusunda düzeltildikten sonra tekrar görmek isterim”  ya da  “yayımlanamaz” biçiminde olabilir.
 4. Yayımlanmasına karar verilen makalenin son hali, yeniden gözden geçirilmesi için yazışma yazarına gönderilir (Birden çok yazarı olan makalelerde, yazışma yazarı, yazının son halini diğer yazarlara ulaştırarak onların onaylarını almaktan sorumludur). Makalenin basılması için uygunluğu değerlendirilip, yazışma yazarı tarafından sonuç dergi editörüne iletilir.
 5. Makaleniz dizgiye gönderildikten sonra dergi editöründen “makaleniz yayına kabul edilmiştir” bilgisi tarafınıza iletilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT:   Dergimize makale gönderimi sagbilder@alparslan.edu.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.